Profiel en visie

Han den Dekker (1965) is een ervaren psycholoog, universitair (MSc) opgeleid in de klinische en gezondheidspsychologie met cognitieve gedragstherapie als belangrijkste model. Ook is hij opgeleid in de psychotherapie volgens de Transactionele Analyse (volgens Europese certificering). Han is goed bekend met spiritualiteit en geloven. Ook deze dimensie van het leven kan kracht, richting en inspiratie geven in het proces van veranderen voor wie daar affiniteit mee heeft. Han is tevens in opleiding tot gecertificeerd en erkend Mindfulness- trainer (categorie 1 VMBN). Bovendien is hij getraind in Schematherapie, Acceptance and Commitment Therapie en is hij bekend met Zelf- compassie.

Han den Dekker werkt sinds 2002 in zijn eigen praktijk in Vlaardingen, waarvan 1 dagdeel per 2 weken in Huisartsencentrum De Cordess in Hoek van Holland. Hij werkt met volwassenen en biedt psychologische hulp aan mensen met depressieve-, angst-, burnout- en spanningsklachten, met problemen met assertiviteit, persoonlijkheidsproblemen en bij vragen rondom identiteit, zingeving en geloven.

In de visie van Han heb je een gezond potentieel in je zelf, naast dat je psychologische problemen kunt ervaren. En ben je altijd in staat als mens om te veranderen en je te ontwikkelen door nieuwe besluiten te nemen. Voor verandering is het verder essentieel om met compassie te leren zien en aanvaarden wat er NU is in je leven en hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Dit proces is niet altijd gemakkelijk. Fysieke en psychische klachten kunnen ontstaan als je niet (meer) leeft naar wat goed voor je is. Je hebt hiervoor professionele hulp nodig. Het kan ook zijn, dat je ‘gewoon’ een nieuwe uitdaging of meer passie zoekt in je leven of je werk. Je krijgt het zelf niet goed helder hoe dat aan te pakken. Goede begeleiding kan je hierbij helpen. 

Han is als psycholoog afgestudeerd aan de RU Leiden in 2000 met een afstudeeronderzoek naar de vraag ‘mag ik er zijn zoals ik ben?’, een correlationeel onderzoek naar het verband tussen levenshouding, zingeving en psychische klachten. Daarna is hij opgeleid in psychotherapie volgens de Transactionele Analyse (TA) en andere benaderingen. De TA is een helder en diepgaand persoonlijkheidsmodel en biedt tal van concepten en methoden voor het proces van begrijpen en veranderen van mensen. Sinds juli 2010 is Han Gecertificeerd Transactioneel Analist (CTA; in veld van psychotherapie) en sinds januari 2012 gecertificeerd als ECP- houder (Europees gecertificeerd in Psychotherapie).

Han is getrouwd en heeft 2 (inmiddels volwassen) kinderen.