Therapie Vlaardingen

therapie_01

 

Soms loop je als mens vast. Je blijft ronddraaien in de zelfde ongezonde patronen van denken, doen en voelen. Je krijgt serieuze psychische klachten en komt er zelf met behulp van de mensen om je heen niet meer uit. Je leven en/ of werk lijden er onder. Je zoekt nieuw evenwicht en hebt professionele psychologische hulp nodig. Han den Dekker kan u helpen bij verschillende individuele en relationele psychische problemen.

 

therapie_02

 

Er wordt gewerkt vanuit je ervaring en beleving in het hier en nu met zo nodig aandacht voor hoe je patronen van denken, voelen en doen zijn gevormd vanuit de jeugd. Ik luister met compassie naar je verhaal en klachten en geloof daarnaast in je gezonde potentie en mogelijkheden. Ik doe regelmatig oefeningen in een sessie en geef vaak huiswerkopdrachten mee. In de intake neem ik ook enkele vragenlijsten af om een goed beeld te krijgen van je klachten en persoonlijkheid.

Bij de volgende psychische klachten kan Han den Dekker (psycholoog Vlaardingen) helpen: angst- en spanningsklachten, depressiviteit, identiteits-problemen, onzekerheid, moeite met zelf- acceptatie, burnout- klachten, rouw- of verliesverwerking, persoonlijkheids-problematiek en relatieproblemen.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar het kunnen helpen van mensen, die geneigd zijn in hun schulp te blijven zitten,  meer geneigd zijn zich te richten op anderen het moeilijker vinden ruimte vragen en nemen voor zichzelf en hun gevoelens en behoeften.  Naar mensen die moeite hebben zichzelf te accepteren. En die mogelijk mede hierdoor last kunnen hebben van bovengenoemde klachten en het gevoel hebben niet tot ontplooiing te komen in leven, werk of studie en de liefde.

Er worden verschillende therapie- benaderingen gebruikt:de cognitieve gedragstherapie, de schematherapie, de transactionele analyse, therapie met (christelijk) spirituele aandacht en relatietherapie. Hieronder zal ik de genoemde methoden kort beschrijven.

In de intakefase onderzoeken we samen welke hulp is gewenst en welke benadering het beste bij jou en je vraag past.

Reguliere hulp: cognitieve gedragstherapie en de schematherapie:
Regulier houdt hulp in vanuit de basis GGZ bij milde klachten waarvoor maximaal 8-10 gesprekken nodig zijn. Ook kan het zijn dat de klachten ernstiger zijn en het veranderen van ongezonde patronen van denken, voelen en doen meer tijd vraagt en in de specialistische GGZ plaats moet vinden. Reguliere wordt (behalve eigen risico) vergoed door de verzekeraars vanuit de basisverzekering. Wat betreft reguliere hulp ben ik franchisenemer bij het landelijk werkende reguliere GGZ- netwerk Stichting 1np.

Bij de reguliere hulp gaat het meestal om het toepassen van cognitieve gedragstherapie (CGT) en schematherapie (ST). Hierbij gaat het in de kern om het veranderen van hoe je over de dingen denkt (je overtuigingen, interpretatie, zienswijze). Het gaat er in deze benaderingen om, dat het niet de dingen zijn die gebeuren, die je uit balans brengen, maar de manier waarop je er naar kijkt of vanuit je geschiedenis naar hebt leren kijken.

Kijk voor meer informatie over de therapiebenaderingen CGT en ST bij de ‘artikelen.

Andere therapiebenaderingen: TA, psychologie en christelijke spiritualiteit, relatietherapie

TA: Ik heb mij gespecialiseerd in de psychotherapie volgens de Transactionele Analyse (TA). De TA is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie ten behoeve van persoonlijke groei en verandering. Het model van de ego- toestanden uit de TA helpt mensen snel te begrijpen hoe ze functioneren en communiceren. Het concept levensscript verklaart hoe levenspatronen en strategieën, ontstaan in de kinderjaren, zich in het hier en nu vaak herhalen en hoe je daar los van kan komen en je je leven meer vorm kan geven zoals bij je past. De TA integreert de diepte van het psychodynamische denken met de praktische aanpak van de cognitieve gedragstherapie.

Kijk voor meer informatie over de TA bij de ‘artikelen

Psychologie en christelijke spiritualiteit: Ook heb ik veel geleerd van en ervaring opgedaan met wat (m.n. de christelijke) spiritualiteit leert over mensen, hun problemen en over innerlijke genezing vanuit dit denken. Het gaat in deze benadering om de genezing van de hele mens en met name om genezing van pijnlijke (jeugd)herinneringen. Pastorale en psychologische interventies worden dan beide ingezet. Zie het artikel Ta en spiritualiteit onder de artikelen om een indruk te krijgen hoe deze benadering concreet wordt vorm gegeven.

De TA en de (christelijk) spirituele benadering pas ik toe in de alternatieve hulp die ik bied.

Zie voor informatie over kosten en vergoedingen bij ‘artikelen’

 

therapie_03

 

Relatietherapie:

relatietherapie_01
Liefde tussen twee partners blijft niet altijd vanzelf stromen, het is meer dan gevoel en vraagt om steeds weer te kiezen voor elkaar. Een relatie stoppen en opnieuw beginnen met een andere relatie lijkt vaak makkelijker dan samen actief te werken aan de relatie d.m.v. therapie.

Liefde is een werkwoord, zei een bekende relatietherapeut (Alfons van Steenwegen). In relatietherapie wordt er gewerkt aan de bewustwording en de verandering van ongewenste en ongezonde patronen van communiceren en omgaan met elkaar. Beide partners hebben in de ontstane problemen een aandeel en een verantwoordelijkheid. Het gaat om het beter en met meer respect leren luisteren naar je eigen gevoelens en behoeften in de relatie en naar die van je partner. En om het beter leren uiten van de gevoelens en behoeften naar elkaar toe. Dat geeft ruimte voor het opnieuw doen stromen van de liefde. Weken aan relatieproblemen, samen door de moeite heen gaan, levert vaak onvermoed nieuw leven op, ook voor de kinderen. En geeft veel meer voldoening dan stoppen met de relatie.

relatietherapie_02

Han den Dekker (psycholoog Vlaardingen) werkt al jaren samen met collega- therapeut Rita Grootendorst in het geven van relatietherapie aan stellen. Samenwerken met haar maakt relatietherapie veel krachtiger en vaak sneller effectief.

Sinds 2013 wordt relatietherapie meestal niet meer vergoed door de verzekeraars.