Therapie Vlaardingen

therapie_01

Soms loop je als mens vast. Je blijft ronddraaien in de zelfde ongezonde patronen van denken, doen en voelen. Je krijgt last van angst, somberheid, moeheid, boze uitingen of verdriet en  komt er zelf met behulp van de mensen om je heen niet meer uit. Je leven, relatie en/ of werk lijden er onder. Professionele psychologische hulp kan je helpen om nieuw evenwicht te vinden. Han den Dekker kan u helpen bij verschillende individuele en relationele psychische problemen.

therapie_02

Er wordt in de gesprekken gewerkt vanuit de ervaring en beleving in het hier en nu met zo nodig aandacht voor hoe je patronen van denken, voelen en doen zijn gevormd vanuit de jeugd. Ik luister met compassie naar je verhaal en klachten en geloof daarnaast in je gezonde potentie en mogelijkheden. Ik doe regelmatig oefeningen in een sessie en geef vaak huiswerkopdrachten mee. In de intake neem ik soms ook enkele vragenlijsten af om een goed beeld te krijgen van je klachten en persoonlijkheid.

Bij de volgende psychische klachten kan Han den Dekker (psycholoog Vlaardingen) helpen: angst- en spanningsklachten, depressiviteit, identiteits- problemen, onzekerheid, moeite met zelf- acceptatie, burnout- klachten, rouw- of verliesverwerking, persoonlijkheids-problematiek en relatieproblemen.

Mijn bijzondere interesse gaat uit naar het kunnen helpen van mensen, die gevoelig zijn, geneigd zijn zichzelf en hun behoeften weg te cijferen en kritisch zijn naar zichzelf. Mensen die moeite hebben zichzelf te accepteren en zich makkelijke richten op (zorgen voor) anderen. En die hierdoor vastlopen en het gevoel hebben niet tot ontplooiing te komen in leven, werk of studie en de liefde.

Er worden verschillende therapie- benaderingen gebruikt: de cognitieve gedragstherapie, de Schematherapie, de Transactionele Analyse, Mindfulness en Zelf- compassie, Acceptance and Commitment Therapie (ACT) en interventies met een (christelijk) spirituele aandacht en relatietherapie. Hieronder zal ik de genoemde methoden kort beschrijven.

In de intakefase onderzoeken we samen welke hulp is gewenst en welke benadering het beste bij jou en je vraag past.

Reguliere hulp: cognitieve gedragstherapie, Schematherapie, Mindfulness, Zelf- compassie en ACT:
Regulier is hulp welke vergoedt wordt vanuit de basisverzekering (behalve uw eigen risico), bijvoorbeeld kortdurend (5-10x gesprekken). Ook kan het zijn dat de klachten ernstiger zijn en het veranderen van ongezonde patronen van denken, voelen en doen meer tijd vraagt. Wat betreft reguliere hulp ben ik franchisenemer bij het landelijk werkende reguliere GGZ- netwerk Stichting 1np.

Cognitieve Gedragstherapie (CGT) en Schematherapie (ST). Hierbij gaat het in de kern om het veranderen van hoe je de dingen waarneemt en bekijkt  vanuit je, vaak onbewuste, denkfouten (CGT) en dieperliggende overtuigingen (ST). Het gaat er in deze benaderingen om, dat het niet de dingen zijn die gebeuren, die je uit balans brengen, maar de manier waarop je er naar kijkt of vanuit je geschiedenis naar hebt leren kijken. Binnen deze benaderingen is er ook aandacht voor gevoelens en voor het veranderen van gedrag.

Kijk voor meer informatie over de therapiebenaderingen CGT en ST bij de ‘artikelen.

Mindfulness: Het ontstaan en aanhouden van veel psychologische klachten wordt voor een aanzienlijk deel bepaald doordat je als mens vermijdt te erkennen en toe te laten wat er is, wat je voelt. Je doet alsof de pijn, de boosheid of het verdriet er niet is. Je duwt het weg. Hiermee gaat veel levensenergie verloren en het maakt dat je de problemen niet aanpakt. Dit leidt niet zelden tot somberheid, angstklachten, stress/ overspannenheid en/ of moeheid/ burnout.

Mindfulness is een vaardigheid, die je helpt om wat er in je leeft meer onder ogen te zien en toe te laten. Zie het tabblad ‘Mindfulness’ op de website voor meer informatie hier over.

Zelf- compassie: Voor veel mensen (72 % van de mensen volgens onderzoek) geldt, dat ze makkelijker compassie, medelijden, kunnen opbrengen voor anderen dan voor zichzelf.  Zelfcompassie betekent dat je op precies dezelfde manier naar jezelf kijkt als je het moeilijk hebt of als je faalt, zoals je vaak naar een ander kijkt. Je zelf bekritiseer je vaak (niet zelden zelfs meedogenloos), je vind je zelf vaak een zeur. Door zelf- compassie te trainen leer je meer tegen je zelf te zeggen: “Dit is iets waar ik het moeilijk mee heb. Hoe kan ik op dit moeilijke moment het beste mezelf troosten en voor mezelf zorgen?” Je leert vriendelijker en meer begripvol te zijn naar je zelf en tegenover je fouten en gebreken.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT): ACT (zegt www.act-academie.be) helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat écht belangrijk is in jouw leven (Commitment aan je fundamentele waarden). De ACT benadering gaat er van uit, dat er geen leven bestaat zonder moeite, klachten en teleurstellingen. ACT gaat er van uit, dat aanvaarding van psychisch leed de weg vrij maakt om met aandacht en vanuit je eigen waarden te leven. Mindfulness speelt, naast andere technieken, een belangrijke rol in de ACT.

Andere therapiebenaderingen: 

TA: Ik heb mij gespecialiseerd in de psychotherapie volgens de Transactionele Analyse (TA). De TA is een persoonlijkheidstheorie en een systematische psychotherapie ten behoeve van persoonlijke groei en verandering. Het model van de ego- toestanden uit de TA helpt mensen snel te begrijpen hoe ze functioneren en communiceren. Het concept levensscript verklaart hoe levenspatronen en strategieën, ontstaan in de kinderjaren, zich in het hier en nu vaak herhalen en hoe je daar los van kan komen en je je leven meer vorm kan geven zoals bij je past. De TA integreert de diepte van het psychodynamische denken met de praktische aanpak van de cognitieve gedragstherapie. ST en TA hebben veel overeenkomsten.

Kijk voor meer informatie over de TA bij de ‘artikelen

Psychologie en spiritualiteit: Ook heb ik veel geleerd van en ervaring opgedaan met wat spiritualiteit (christelijk en breder) leert over mensen, hun problemen en over heling vanuit dit denken. Het gaat in deze benadering allereerst om het bewustzijn, dat je geliefd bent zoals je bent, met goede kanten, nukken, problemen en verwonding. In je Wezenskern ben je al heel en hoeft niets anders te zijn dan het NU is. In jou diepste diepte is een Bron van Heelheid, Kracht, Wijsheid en Liefde. Als mens beoordeel je je zelf vaak vanuit wat je goed of fout doet. En dan slaat de balans vaak door naar dat je het opgeteld niet goed genoeg hebt gedaan en je daarom niet goed genoeg bent. Je bent het contact kwijt met dat je ALTIJD AL OK BENT. Zie het artikel Ta en spiritualiteit onder de artikelen (onder tabblad ‘Kernbewustzijn’) om een indruk te krijgen hoe deze benadering concreet in de gesprekken wordt vorm gegeven.

De TA en de spirituele benadering pas ik m.n. toe in de alternatieve hulp die ik bied. De Aanvullende Verzekering biedt bij de meeste verzekeraars mogelijkheden voor vergoeding.

Zie voor informatie over kosten en vergoedingen bij artikelen

therapie_03

Relatietherapie:

relatietherapie_01

Liefde tussen twee partners blijft niet altijd vanzelf stromen, het is meer dan gevoel en vraagt om steeds weer te kiezen voor elkaar. Een relatie stoppen en opnieuw beginnen met een andere relatie lijkt vaak makkelijker dan samen actief te werken aan de relatie d.m.v. therapie.

Liefde is een werkwoord, zei een bekende relatietherapeut (Alfons van Steenwegen). In relatietherapie wordt er gewerkt aan de bewustwording en de verandering van ongewenste en ongezonde patronen van communiceren en omgaan met elkaar. Beide partners hebben in de ontstane problemen een aandeel en een verantwoordelijkheid. Het gaat om het beter en met meer respect leren luisteren naar je eigen gevoelens en behoeften in de relatie en naar die van je partner. En om het beter leren uiten van de gevoelens en behoeften naar elkaar toe. Dat geeft ruimte voor het opnieuw doen stromen van de liefde. Werken aan relatieproblemen, samen door de moeite heen gaan, levert vaak onvermoed nieuw leven op, ook voor de kinderen. En geeft vaak veel meer voldoening dan stoppen met de relatie.

relatietherapie_02

Sinds 2013 wordt relatietherapie meestal niet meer vergoed door de verzekeraars vanuit de basisverzekering. Soms nog wel (deels) vanuit de Aanvullende Verzekering.