Mindfulness

 

 

Mindfulness betekent: aandacht hebben voor, je bewust zijn van wat er nu gebeurt, wat er nu is. Het betekent aandacht hebben voor het gesprek wat je nu hebt, voor de blik van de ander, voor de warmte of kilte die je daar bij voelt. Met aandacht een boterham eten, echt proeven wat je eet. Je hebt doelbewuste aandacht voor wat er is, zonder oordeel. Een mindfulness- training helpt je om stil te staan bij je zelf, om contact te maken met wat er in je leeft aan prettige en onprettige gevoelens, gedachten of lichamelijke sensaties. Het helpt je meer aanwezig te zijn in het hier en nu. Een belangrijk bijkomstig effect kan zijn, dat je door mindfulness te beoefenen meer ontspanning en rust ervaart. De makkelijkste manier van ontspannen is niet langer proberen de dingen anders te maken dan ze zijn.
Het doel van de mindfulness is niet het hebben van prettige gevoelens en het vermijden van onprettige. Het doel van de beoefening van aandacht is vrijheid.

Han den Dekker is bevoegd en gecertificeerd mindfulness- trainer. Hij heeft jaren ervaring met mindfulness en meditatie.

Een groot deel van ons leven wordt gestuurd door ‘de automatische piloot’. We zijn ons vaak niet goed bewust van wat we doen. Deels is het prettig om niet overal bewust bij stil te moeten staan en dat de nodige (dagelijkse) dingen automatisch goed gaan, zoals autorijden, aankleden. De nadelen zijn, dat we de nodige mooie dingen kunnen missen, zoals de lach van een kind of de schoonheid van een boom. En dat we weer automatisch gaan piekeren of als vanzelf driftig of angstig reageren op een situatie. Deze automatische piloot belemmert ons dan om ons bewust te zijn van wat we doen en om een keuze te maken een gewoonte te doorbreken en iets op andere, nieuwe manier te zien en te gaan doen. Mindfulness helpt je om je bewuster te zijn van deze automatische piloot en om je bewust te zijn van andere mogelijkheden.

Mindfulness kan je ten slotte helpen je bewust te worden van je zelf zoals je bent, van de onaangetaste bron van zijn in jou, een frisse fontein van leven. Van het feit dat je ten diepste geliefd bent en van de stromen van kracht en leven in je diepste innerlijk. In contact staan met dit diepste innerlijk leven betekent rust en nieuwe kracht ervaren. Het betekent in contact zijn met je echte ik. Dit vraagt tijd nemen om stil te staan en even los te laten bezig te zijn met wat je vaak zo belangrijk vindt.

 

meditatie

 

Wetenschappelijk effectonderzoek laat zien dat mindfulness effectief is zowel in een “normale” populatie als bij groepen in een therapeutische setting. Mindfulness zorgt voor een hogere kwaliteit van leven en brengt positieve veranderingen teweeg in cognitief en neurobiologisch functioneren (bv verbetering van aandacht en concentratie). Tevens transformeert mindfulness de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt en daar vervolgens op reageert. Verschillende onderzoeken tonen aan dat mindfulness positieve veranderingen teweeg brengt bij een grote hoeveelheid verschillende psychische problemen zoals angst, stress, depressie, burnout, alcoholproblemen en slaapproblemen. En dat mindfulness verbetering geeft van (fysiek) welzijn en vermindering van angst en depressie bij medische condities zoals o.a. chronische pijn, fybromyalgie, kanker en hartproblemen en de werking van het immuunsysteem verbeterd (bron: www.aandachttraining.info) .