Basiscursus Transactionele Analyse in organisaties, maart 2016

Transactionele Analyse (TA) is een heldere en krachtige theorie over persoonlijkheid en communicatie die zijn oorsprong vindt in de psychotherapie. TA is ontwikkeld door Eric Berne in de jaren ’50 van de 20e eeuw. Nu, in de 21e eeuw, kent TA een veel ruimere toepassing en met name in organisaties is het gebruik van TA sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld t.b.v. organisatieontwikkeling en teambegeleiding.

Middels theorie, praktische oefeningen en casusbespreking leer je de basisconcepten van de TA kennen en toepassen in organisaties.

Drie dinsdagen: 15, 22 en 29 maart 2016. In Den Haag. De workshop wordt gegeven i.s.m. Jacqueline van Gent, A&O NIP registerpsycholoog en PTSTA (opleider/ supervisor in TA)

Zie bij artikelen voor meer inhoudelijke en praktisch info en zie website NIP voor accreditatie (33 punten)